Uitleg Deugden Workshop

Deugden
Deugden zijn goede eigenschappen/zielskwaliteiten zoals eerlijkheid, geduld en respect, begrip en waardering, die je in het dagelijks leven leert toe te passen. Kennelijk zijn deugden weer modern, of misschien wel hipper dan ooit, want je komt ze overal tegen; in kranten en tijdschriften, in tv programma’s en in uitspraken van mensen.

Door deugden in anderen en in jezelf te herkennen en te benoemen haal je de kracht in een ander en jezelf omhoog.

Het Deugdenproject is opgericht in Canada, door Linda Kavelin Popov, Dr. Dan Popov en John Kavelin. Het is door de VN uitgekozen als het beste opvoedprogramma ooit, geschikt voor alle culturen en religies. Ook toepasbaar in bedrijven.

Inspirerend leiderschap
Succesvolle leiders inspireren anderen tot succes. Wat en hoe ze dingen bereiken en wat anderen over hen zeggen, zegt meer over hen dan wat ze zelf over hun manier van werken vertellen. We kunnen vertrouwen op leiders die integriteit tonen, in hun manier van spreken, door hun manier van doen. Door de manier waarop zij met anderen omgaan.

Met een missie belooft een bedrijf deugden zoals eerlijkheid, uitmuntende producten en dienstbaarheid. Een organisatie die de 5 Strategieën van het Deugdenproject actief toepast, streeft continu naar een duurzaam klimaat van eenheid, samenwerking en vertrouwen, zowel onder werknemers als naar de klanten.

In de deugdenworkshop werken we volgens het programma van het deugdenproject Nederland. Je leert hier te werken met de 5 strategieën.

De 5 strategieën van het Deugdenproject™ zijn concrete handvatten om deugden tot leven te brengen. Ze zijn toepasbaar in alle dagelijkse interacties en voor alle leeftijden. Ze helpen kinderen en volwassenen om autonome beslissingen te nemen, om te leven met compassie en idealisme. Zo resulteren ze in een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid in gezinnen, op scholen en in organisaties. Deugdentaal geeft zelfvertrouwen en veerkracht.

De 5 strategieën zijn:

• Spreek deugdentaal
• Herken leermomenten
• Stel duidelijke grenzen
• Neem tijd voor rust, reflectie en bezinning
• Bied actief aandacht

Spreek deugdentaal
Taal vormt het karakter. Door onze manier van spreken en door ons taalgebruik kunnen we mensen ontmoedigen of inspireren.

Taal is krachtig. Positieve woorden hebben een positief effect op een relatie, net zoals negatieve woorden kunnen beschadigen. Voorbeelden van deugdentaal: een baby vertellen hoe geduldig ze op haar voeding wacht; een opstandige tiener tot kalmte manen en hem stimuleren zijn gevoel voor rechtvaardigheid met respect te uiten; een collega voor haar toewijding complimenteren.

Herken leermomenten
Het leven is leren, de deugden zijn de lessen. Als we alert zijn op wat er in een situatie mis ging en de deugd herkennen die we een volgende keer kunnen oefenen, dan wordt iedere fout een opstapje en leren we iedere dag – of we nu kind of volwassen zijn.

Stel duidelijke grenzen
Grenzen zijn er voor veiligheid. Grenzen, gebaseerd op de deugden, richten zich op respect, gerechtigheid en op herstel om zo een sfeer te scheppen van vrede en veiligheid. In je relaties, thuis, op school en in de gemeenschap waar je woont. Persoonlijke grenzen helpen je gezonde relaties op te bouwen en in stand te houden. Ze helpen je je tijd, je energie en je gezondheid te beschermen.

Neem tijd voor rust reflective en bezinning
Deze strategie begint met respect voor de waardigheid van iedereen en nodigt uit om tijd te maken voor bezinning, eerbied en schoonheid. Het betekent uitdrukking geven aan de betekenis van je leven door je bezig te houden met kunst, aandacht te besteden aan speciale gebeurtenissen in je leven en je geschiedenis met anderen te delen.

Bied actief aandacht
Een van de grootste geschenken die je kunt geven, is je aanwezigheid – je luistert met medeleven en aandacht. Het is een vorm van gewijde nieuwsgierigheid. Door oprecht aanwezig te zijn en te luisteren met aandacht, maar ook met een zekere afstand, kun je een ander helpen met zijn problemen. En zeker ook jezelf want actief aandacht bieden kun je ook op jezelf toepassen.

De docent
Toen Patty in 2009 met het Deugdenproject in aanraking kwam, wist ze meteen dat dit precies was wat er nog ontbrak. Ze heeft de deugden geintegreerd in de yogalessen. Ze past de methodiek ook toe bij counseling. Sindsdien zijn er relaties ‘gered’ omdat partners anders – met een deugdenbril – naar elkaar leerden kijken. Ook kinderen kwamen sneller en beter in hun kracht te staan. Patty kreeg laatst van een moeder die de cursus Opvoeden met deugden had gevolgd te horen, dat zelfs de buren vroegen wat er met haar zoontje was gebeurd, omdat hij zoveel rustiger en vrolijker was! Harmonie en vrede, dat is waar Patty voor gaat. Na deelname aan de deugdenworkshop is er ook een positieve verandering in relaties zichtbaar. Menig huwelijk is weer in bloei gekomen, zelfs die op springen stonden! Ook op de werkvloer is het resultaat merkbaar. Vandaar dat ze als Deugdenproject Begeleider met veel enthousiasme diverse deugdencursussen geeft.